Enheternas hälsofrämjande arbete prisbelönas

2 juni 2017

Högre trivsel, färre sjukskrivningar och ökat samarbete. Flera arbetsplatser på Mora kommun har gjort stora investeringar i hälsan och arbetsmiljön och det börjar ge resultat – i många fall dessutom rejält. För att ytterligare uppmuntra det hälsofrämjande arbetet har kommunen nu delat ut pris till några av de enheter som har utmärkt sig.

Många arbetsplatser på Mora kommun har kraftigt förbättrat arbetsmiljön det senaste året. Och den allra största förändringen har barn- och ungdomsenheten gjort – något som har uppmärksammats i tidningar och tv både lokalt och på riksnivå. Så det är helt logiskt att enheten fått Mora kommuns pris för bästa hälsofrämjande arbetsplats 2016.

– Inom loppet av ett år har de gått från en sjukfrånvaro på över elva procent och hot om stängning, till en frisk arbetsplats där det är tryggt, harmoniskt och nära till skratt, säger kommundirektör Peter Karlsson, som överlämnade prissumman på 10 000 kronor.

För att lyckas med detta involverades både företagshälsovården, kommunledningen, cheferna på enheten, facket och samtliga medarbetare. Tillsammans tog de fram en åtgärdsplan och arbetade sedan gemensamt för att bli bättre på samtliga punkter: arbetsmetoder, organisation, lön, prioriteringar, stöd från ledningen och framför allt minska arbetsbördan.

Prisutmärkelse 2017 till IFO barn och ungdom

Förstapristagarna IFO barn- och ungdom.

Barn- och ungdomsenheten är nu bara ett av flera exempel. Det blev tydligt när kommunledningen beslutade om utmärkelsen hälsofrämjande arbetsplats, som delades ut till tre av de elva arbetsplatser som nominerades.

– Det händer positiva saker överallt ute i verksamheterna – när vi fick in nomineringarna fanns det många framgångssagor, där medarbetarna gör insatser tillsammans för att förbättra arbetsmiljön, säger Peter Karlsson.

IFO Vuxengruppen

Andrapristagarna IFO Vuxengruppen

Andra respektive tredje pris gick till vuxenenheten och elevhälsan. Även här har ledningen och medarbetarna tillsammans skapat ett positivt arbetsklimat, där hälsofrämjande aktiviteter alltid finns med på dagordningen.

– Inom kommunen har vi arbetat med hälsofrågor i många år, bland annat genom konceptet ”Mora i rörelse” som vi hela tiden försöker utveckla. Detta innefattar allt från friskvårdstimmar till arbetsmiljön – allt hänger ju ihop.

Som ett led i detta har kommunen alltså nu introducerat utmärkelsen hälsofrämjande arbetsplats. Och det är ingen engångsföreteelse.

– Vi har infört det för att ytterligare uppmuntra det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna, som antingen kan ansöka själva eller nominera någon annan. I höst bjuder vi in till nomineringar igen så att vi kan dela ut tre nya utmärkelser runt årsskiftet, säger Peter Karlsson.

Elevhälsan

Tredjepristagarna Elevhälsan

Utmärkelsen Hälsobefrämjande arbetsplats

Mora kommun vill genom utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats identifiera och synliggöra de arbetsplatser inom kommunens verksamheter som främjar hälsa, och därigenom skapa ett gemensamt lärande med inspiration från dessa.

Tre arbetsplatser per år får utmärkelsen. Kriterierna för en hälsofrämjande arbetsplats är att man arbetar med att:

  1. skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller,
  2. ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där framgångar uppmärksammas,
  3.  respektera och ta tillvara varandras olikheter,
  4. ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen,
  5. utveckla verksamhet, kompetens och organisation samt har ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Text: Krister Insulander

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213