Ett marknadsföringsavtal har tecknats mellan Vattnäs Konsertlada och Mora kommun

12 maj 2017

Ange alt-text här.
Samarbetet innebär bland annat att Vattnäs konsertlada upplåter konsertlokalen till Mora kommuns egna arrangemang samt att profilera Mora.

Vattnäs konsertlada bidrar till Moras utveckling. Konsertverksamheten kommunicerar kvalitet, hantverksskicklighet och långsiktig kultur som varar. Vattnäs konsertlada bidrar med en hög kompetens på musikområdet och bidrar till att Mora uppmärksammas nationellt genom den riksomfattande mediabevakningen och de världsartister som uppträder vid konserter och som därmed lockar till sig både nationell och internationell publik. 

Ett marknadsföringsavtal är tecknat för år 2017 och innebär att Vattnäs konsertlada ersätts med 50 000 kronor.

Mora kommuns samarbete för marknadsföring sker på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för båda parter. Ett marknadsföringsavtal är inte ett ensidigt bidrag eller sponsring för att stödja en viss verksamhet utan bygger på ett samarbete som innebär att Mora kommun stödjer den andra partnern med pengar i utbyte mot någon form av motprestation som t ex reklamutrymme, aktiviteter eller tjänster.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213