Ett steg närmare utbyggnad av Mora flygplats

10 februari 2015

mora flygplats, utbyggnad, skiss Visa större bild
Skiss av den planerade tillbyggnaden på Mora flygplats

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att ge tekniska förvaltningen ett igångsättningsbeslut för utbyggnad av terminalen på Mora flygplats och bygge av ny ambulanshelikopterhangar.

Tidigare har dessa två byggprojekt varit uppdelade i två olika projekt. I höstas avslutade kommunen upphandlingen av terminalutbygget då anbuden blev mycket dyrare än beräknat.

Genom att slå ihop de två upphandlingarna och genomföra byggnation av avgångshallen, som var en del av det planerade terminalutbygget, samtidigt som byggnationen för ambulanshelikopterverksamheten så hoppas Mora kommun på synergieffekter. Bland annat gällande takkonstruktionen på den befintliga byggnaden som behöver förändras, detta kan nu göras och anpassas för en tillbyggnation av avgångshallen.

Beslutet innebär att Tekniska förvaltningen nu får i uppdrag att genomföra upphandlingarna, så snart de så kallade intentionsavtalen med Dalaflyget och Landstinget är klara. Intentionsavtalen innebär att Dalaflyget och Landstinget Dalarna förbinder sig att teckna hyresavtal på de lokaler som grundar sig på kostnader som kommunen får för att bygga och underhålla lokalerna. Detaljerna i avtalen har diskuteras mellan de olika parterna och är nu klara för att undertecknas.

 Lokalerna beräknas vara klara i slutet av 2015.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Mats Jansson Byggnadsingenjör
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 12
  Mobil: 070-258 78 98
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213