Feriepraktikanter gör skillnad

24 juli 2014

Vilma Toms & Lilly


- Personalen har inte alltid tid att umgås med de gamla, medan vi är här just för det. Det är vad en av årets feriearbetare säger om sin praktikperiod på ett av Moras äldreboenden. Många andra feriepraktikanter upplever samma sak – att de gör skillnad.

Under sommaren tar många av kommunens verksamheter emot ungdomar som gått ut nionde klass eller första året på gymnasiet. De cirka 240 ungdomarna gör under tre veckor feriepraktik på en arbetsplats, tre veckor som är en inblick i hur det är att arbeta i en kommun och som för många är det första sommarjobbet. Förskolor, äldreboenden, Återbruket och Stadsbyggnadsförvaltningen är bara några av de 72 arbetsplatser som fått besök.

 

Isac Olsson

 Förskolor och fritidshem
Moras förskolor och fritidshem har tagit emot många feriepraktikanter under sommaren, och det har uppskattats mycket av barnen. De får en ny kompis och en förebild, något som också bekräftas av personalen på en av förskolorna vi besöker.
- Barnen frågar och väntar otåligt på sina nya lekkamrater, oss är de trötta på, berättar förskolepersonalen med ett skratt.
En av feriepraktikanterna berättar att han brukar spela musik med barnen.
- Både jag och barnen tycker att det är jättekul, och det gör att det skapas ett band mellan oss.

 Återbruket
Även på Återbruket finns feriepraktiserande ungdomar. Där får de bland annat hjälpa till att prismärka varor och ställa ut dem i butiken, som är en andrahandsbutik. En av praktikanterna förklarar varför deras praktik känns så meningsfull, och säger att de hjälper till att göra det möjligt för andra handla på second-hand, och att det är viktigt att den möjligheten finns i dagens slit- och slängsamhälle.

Äldreboenden
På äldreboendena runt om i kommunen gör ett stort antal ungdomar sin feriepraktik. Eftersom personalen inte alltid har tid att umgås med de boende drar ungdomarna ett viktigt strå till stacken. Feriepraktikanterna tar med de gamla på små utflykter och promenader, eller bara läser tidningen högt för dem en stund. Sådana saker gör stor skillnad för en nittioåring, och värdesätts även av ungdomarna. När vi frågar dem vad det bästa med feriepraktiken får vi ungefär samma svar från alla - att umgås med de gamla.
- De har så mycket att berätta och är roliga att prata med, säger en av praktikanterna.

 

Andreas Berglund

Statsbyggnadsförvaltningen
Två av sommarens feriepraktikanter har under en treveckorsperiod varit på Stadsbyggnadsförvaltningens planenhet. Praktiken där går ut på att hjälpa till att rita planförslag, det vill säga en idé om hur ett visst område i Mora kan utvecklas. Praktikanterna har gjort en digital skiss på en ungdomsgård som de menar skulle kunna byggas på Prästholmen.
- Det är kul att vi kan vara med och påverka kommunens utveckling.

 

Ida Kronberg

David Johansson

 

Ida Kronberg & David Johansson

Artikelförfattarna har under sina tre praktikveckor haft som uppdrag att intervjua ett tiotal andra ungdomar om deras upplevelse av feriepraktiken. Frågorna har handlat om allt från arbetsuppgifter till vilka förväntningarna var innan och vilka nya saker man lärt sig under feriepraktiken.
David: - Vi gör också skillnad genom att samla information om praktikplatser och se hur praktiken kan förbättras.
Ida: - Vi har lärt oss massor om hur en kommun fungerar och sett hur många olika jobb man kan ha i en kommun.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 juli 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213