Negativ prognos för 2015

19 maj 2015

Staty

Prognosen för årets resultat är negativt med 15,5 miljoner, kommunstyrelsen ser allvarligt på detta och uppmanar samtliga nämnderna att återkomma med åtgärder.

En första verksamhetsprognos för perioden januari till mars 2015 syftar till att ge en tidig indikation på ekonomiska avvikelser, så att kommunfullmäktige kan besluta om åtgärder för att nå målen. Prognosen för årets resultat är negativt med 15,5 miljoner kronor vilket är 20,9 miljoner kronor sämre än det budgeterande resultatet på 5,5 miljoner kronor. De som visar störst avvikelse är för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt tekniska nämnden.

- Det är oroväckande att nämnder indikerar underskott så tidigt på året. Det handlar bland annat om ökade kostnader för stödverksamhet och skolskjutsar inom för- och grundskolenämnden, fler elever väljer att studera på gymnasium på andra orter och ökade behov och därmed ökade kostnader inom socialnämnden, säger Lena Fagerlund, ekonomichef.

I avvaktan på ytterligare underlag redovisas därför en prognos utan några åtgärder i samband med uppföljning av första kvartalet. I samband med kommande delårsrapport kommer en ny prognos att redovisas.

- Kommunstyrelsen ser allvarligt på det underskott som har redovisat och vi uppmanar de berörda nämnderna att återkomma med en mer utförlig analys av rådande underskott. Vi uppdrar även till alla nämnder att vidta åtgärder för att vi ska nå en ekonomi i balans i slutet av året, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed.

Verksamhetsprognosen för den första perioden redovisas för kommunfullmäktige i slutet av juni. En samlad analys från nämndernas åtgärder kommer att redovisas för kommunstyrelsen i början av september.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213