Folkhälsoarbete i Mora kommun

3 juni 2016
Ange alt-text här.
Foto Owe Hållmarker

Hållbara Mora är ett målområde i Mora kommuns strategiska plan 2015-2018. Mora kommun ska vara en hållbar kommun som bygger på gemensamt ansvarstagande för långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I ett socialt hållbart samhälle lever människor ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Ett exempel på ett arbete är Psynk Mora, som syftar till att samordna samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid. En förutsättning för detta är konstruktivt och utvecklande samarbete och samverkan internt i kommunen och tillsammans med landstinget.

Folkhälsorådet, med politiker från kommun och landsting, har funnits under den tid som Mora kommun haft folkhälsoavtal med Landstinget Dalarna. Avtalet har sagts upp från och med januari 2016. Folkhälsorådet läggs nu ned och ansvaret för folkhälsofrågor vilar på Mora kommunstyrelse.

Arbetet för att främja social hållbarhet och god folkhälsa är en del av kommunens strategiska arbete, nu och framledes. Mora ska vara ett hälsosamt och hållbart samhälle för alla. Barn ska ges en bra start i livet och genom skolåldern.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 juni 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 34

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213