Ny indelning av valdistrikt till nästa val

24 maj 2017

Mora kommun kan få en ny indelning av valdistrikt till nästa val. Det är valnämnden som föreslår att det görs nya gränsdragningar i alla valdistrikt utom Färnäs-Nusnäs-Garsås. Syftet är att skapa en jämnare tillströmning av väljare till vallokalerna. För en del väljare kan detta innebära en ändring av vallokal under kommande val.

Vid kommunlandstings- och riksdagsvalet 2014 hade Mora kommun 11 valdistrikt med ett varierat antal röstberättigade. Kommunens minsta distrikt hade knappt 1000 röstberättigade och de två största hade lite mer än 1800. Enligt vallagen får ett valdistrikt innehålla mellan 1000 och 2000 röstberättigade.

Förslaget om en ny valdistriktsindelning syftar till att skapa en jämnare fördelning av röstberättigade i kommunen, vilket skulle leda till en jämnare tillströmning av väljare till kommunens vallokaler.

Förslaget innebär att det görs nya gränsdragningar i alla valdistrikt utom Färnäs-Nusnäs-Garsås. Det föreslås även att Östnor tillsammans med byarna Hemus, Selja, Långlet, Hökberg, Gopshus och Oxberg bildar ett nytt eget distrikt.

Förslaget kommer att behandlas vid kommunstyrelsens nästa möte och tas upp av kommunfullmäktige den 19 juni. Om kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget kommer den nya valdistriktsindelningen gälla från och med det allmänna valet 2018. Det är länsstyrelsen som slutgiltigt fastställer förändringarna.

För mer information om de nya gränsdragningarna, se bifogat dokument.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213