Förstudie påbörjas för nytt snösystem vid Prästholmen

28 oktober 2014

Under tisdagen gav kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie för att titta på möjligheterna att investera i ett helautomatiskt konstsnösystem vid Prästholmen.

Ett nytt snösystem skulle innebära att Mora garanterar tillgången till åkbara längdspår vintertid från Prästholmen till Hemusområdet. Vilket i sin tur skulle bidra till att Mora förstärker sin redan starka position som vinterdestination och därmed gynnar besöksnäringen i kommunen.

Snökanon-2

Under en längre tid har tekniska förvaltningen tittat på möjligheterna att förbättra tillgången till åkbara längdspår under varmare och snöfattiga vintrar. För att nu få djupare kunskap i frågan och ge ett bättre beslutsunderlag till våra politiker, får tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en förstudie där man undersöker möjligheten till samarbetspartners, extern finansiering samt ekonomiska och resursmässiga vinster.

I förundersökningen ingår även att man se över vattenförsörjningen till det nya snösystemet. Ett förslag som finns är att hämta vatten från Österdalälven där det finns bra förutsättningar att förse systemet med den vattenkapacitet som behövs. För att genomföra detta förslag måste dock kommunen ansöka om en ny vattendom i Österdalälven. En ny vattendom fastställer hur mycket vatten som får tappas ur en sjö, vilket kommer kosta kommunen 220 000 kronor.  

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213