Fortsatt ansträngt läge med ensamkommande barn

10 februari 2016

En hjälpande hand

Mellan den 2 och 8 februari sökte 741 personer asyl i Sverige och 57 av dem var ensamkommande barn. Samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt ansträngt.

Mora kommun har idag ansvaret för 137 ensamkommande barn, där endast några av barnen bor i Mora. Detta ansvar innebär att verksamheter inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet och skola är fortsatt hårt belastade. Verksamheterna har ett stort behov av att rekrytera personal, främst  socialsekreterare, enhetschefer, boendehandledare och boendeassistenter. Kommunen utbildar även godemän kontinuerligt för att möta behovet av stöd till de ensamkommande barnen.

Tillfälligt flyktingboende

Mora kommun har inget eget asylboende, däremot ett så kallat evakuerings­boende. Där bor just nu 42 asylsökande i väntan på en plats på ett asylboende. Många av dem är barn mellan 1 till 14 år. Kommun planerar att ha boendet öppet fram till och med mitten av juni 2016.

 

Vill du veta vad du kan hjälpa till med eller har en idé på vad du kan göra, kontakta Pernilla Lundström eller Åke Nyström för mer information.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Pernilla Lundström Svenska kyrkan i Mora
 • Åke Nyström Chef integrationsenheten
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 06 (mobil anknytning)
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213