Fortsatt arbete mot skadegörelse

25 september 2017

Fortsatt arbete mot skadegörelse i Mora – träffa oss i centrum

Att Mora drabbats av omfattande skadegörelse har knappast undgått någon. Tyvärr har det pågått under längre tid och det är svårt att lagföra någon skyldig. Under måndagen träffade därför representanter för polis, brandkår och kommun media för att informera om arbetet kring skadegörelsen i Mora kommun. Sedan 2014/2015 har skadegörelse och inbrott ökat i antal och särskilt nu i samband med skolstart och början på hösten.

Polis och kommun i samverkan
Fr. v: Kommunalråd Anna Hed, polisinspektör Mikael, räddningschef Johan Szymanski, polisinspektör Kjell, kommunpolis Johan Hed.

-Skadegörelsen är ett stort problem i Mora som medför onödiga kostnader för både samhället och enskilda. Det finns förstås flera orsaker till varför det sker, utanförskap kan vara en anledning. Vi behöver få in så mycket information som möjligt, allt ifrån iakttagelser till anmälningar för att komma vidare, informerade gruppchef Mikael Hellberg.

För att kunna utreda brotten krävs att de som drabbas anmäler och här finns en viss tendens till att anmälningar inte genomförs i tillräcklig omfattning. 
-Idag behöver man inte sitta i telefonkö för att anmäla, det går bra och snabbt att göra sin anmälan via polisens hemsida, sa kommunpolis Johan Hed.

Anna Hed, kommunalråd (C) i Mora är oroad över utvecklingen men vill samtidigt poängtera att Mora kommun är en trygg plats:
- I trygghetsundersökningar kommer Mora alltid på topp, men den här utvecklingen är oroande. Trygghetsfrågor är viktiga, både för de som bor i kommunen men även för de som vill flytta hit.

-Alla måste hjälpas åt, det är inte enbart polisens eller kommunens ansvar. Det vore önskvärt med en samlande kraft för att öka tryggheten, som kanske kan samordna nattvandringar och andra goda initiativ.

Arbetet kring trygghet bedrivs på bred front inom både kommun och polis, resultat nås enbart i samverkan mellan samhällets olika aktörer.
- Brandkåren hjälper till i så stor utsträckning som möjligt, trygghet är en viktig fråga för oss. Vi har personal i tjänst dygnet runt, exempelvis genomför vi ronderingar på kvällarna men rycker även ut på inbrottslarm för att snabbt kunna vara på plats och samverka med polisen.

Nu på fredag den 29 september kl. 14:00 kommer polis och brandkår finnas på plats på gå-gatan i centrala Mora. Kom gärna fram och prata med oss, vi tar även emot tips!

Är du eller din organisation intresserad av att samordna insatser? Kontakta säkerhetssamordnare Ola Abrahamsson.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
 • Ola Abrahamsson Säkerhetssamordnare
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 66
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213