Gymnasiechefen lämnar sin tjänst

29 januari 2013

Nils-Erik Nilsson, som varit chef för gymnasieförvaltningen sedan 2011, har idag på egen begäran ställt sin plats till förfogande.

I ett samtal med personalen under eftermiddagen har han gett sin syn på vad som fått honom att ta detta steg; en period med stor personalomsättning bland rektorerna, ny ekonom, samt det faktum att förvaltningen står inför stora besparingskrav under 2013 på grund av vikande elevunderlag.

I det läget känner gymnasiechefen att han inte längre har personalens förtroende att leda verksamheten, vilket har fått honom att fatta sitt beslut.

Under onsdagen kommer diskussioner att inledas om vilka arbetsuppgifter han ska ägna sig åt under uppsägningstiden.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 januari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213