Hallå där Johan Szymanski...

11 december 2017

Hallå där...

…räddningschef Johan Szymanski som är utsedd till interimsförbundsdirektör i det kommande räddningsförbundet. Vad innebär uppdraget? 

Johan Szymanski Visa större bild

Det innebär att jag ska vara samordnande nu när förutsättningarna för förbundet ska tas fram och samtidigt kunna fatta nödvändiga beslut i vägvalsfrågor. 

Ett exempel kan vara att föreslå vilken organisation förbundet bör ha utifrån den riskbild som kommunerna har. Det handlar också om att skapa delaktighet, därmed blir det nog en hel del resor till de olika ingående kommunerna i utredningen. För närvarande ingår kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Malung-Sälen och Vansbro.​

  Blir du räddningschef för alla kommuner i samarbetet nu?
  Nej, funktionen som interimsförbundsdirektör är bara tillfällig och avslutas i samband med att förbundet bildas. Under den tiden är alla lokala räddningschefer kvar. Den som sedan blir förbundsdirektör blir räddningschef i alla kommunerna. 
   
  Varför blir det bättre med ett stort räddningsförbund?
  Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 slog staten fast att brandkårerna måste bli större. Små kommuner klarar inte att hantera stora komplexa olyckor själva. Förbundet innebär att vi kan använda alla resurser utan att ta hänsyn till kommungränserna. Jag ser särskilda fördelar kopplade till operativ ledning av insats, där kan vi bli betydligt starkare tillsammans. Dessutom kan vi specialisera oss inom den förebyggande verksamheten, något som inte är möjligt idag. Ett exempel skulle kunna vara en brandingenjör eller någon handläggare som är särskilt duktig på tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.
   
  När blir räddningsförbundet verklighet?
  Som tidsplanen ser ut just nu ska beslutsunderlag finnas klart i juni 2018 och själva förbundet startar 1 januari 2019.
  Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

  Kommentera sidan

  Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

  Vi tar tacksamt emot all feedback.

  // Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

  Sidan uppdaterad den 11 december 2017.

  Sök på webbplatsen

  Kontaktinformation

  • Johan Szymanski Räddningschef
   Mora Brandkår
   Eldsläckarevägen 9
   792 36 Mora

  Visste du att....

  ... elektriciteten kom till Östnor 1916?

  Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
  Org. nr: 212000-2213