Hälsa på lika villkor

10 februari 2016
barn med kikare, framtid

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, har genomförts årligen sedan 2004. Undersökningen syftar till att visa hur befolkningen mår samt till att följa förändringar i hälsa över tid. Frågorna handlar om hälsa, levnadsvanor, trygghet, sociala relationer, ekonomiska förhållanden och sysselsättning.

Här kan du läsa mer om resultat i Mora, Älvdalen och Orsa.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213