Handlingsplanen för styrning av IS/IT antagen

23 februari 2011

Dator invändigt

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari beslutades att anslå 2 290 000 kronor under 2011 för att genomföra planen som ska ge bättre ledning, kontroll och kvalitet över informationssystem och informationsteknologi.

Under 2010 inträffade ett par allvarliga problem i driften av den gemensamma IT-miljön för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. En revisionsrapport om hur den gemensamma servicenämnden för IT skött sina åligganden kom i slutet av samma år och blottade uppenbara brister. Styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten hade inte fungerat väl och bidragit till att IT-organisationen heller inte gjort det. Som en följd av kritiken gav därför nämnden i uppdrag till kommundirektören i Mora att utarbeta en handlingsplan för att med den som underlag ställa saker och ting tillrätta.

En extern konsult anlitades för arbetet och vid den följande nulägesanalysen visade det sig att bakgrunden till de uppkomna problemen var än mer komplex än vad som kunde utläsas ur revisionsrapporten.

Målet med framtagna handlingsplanen är att säkerställa:

  • tydliga ansvarsroller
  • befogenhetsfördelningar
  • beskrivning av  IT-verksamheten för övriga intressenter
  • ökad kontroll, styrning, samordning och uppföljning
  • ökad tydlighet och ökat ansvar mellan verksamhet och IS/IT-enhet
  • ökad tydlighet i funktioner
  • struktur, metoder och modeller för ökad kontroll och ökade nyttor i verksamheten
  • att samtliga kommuner och dess verksamheter involveras och engageras i utvecklingen och förståelsen om HUR verksamhetsnytta skapas genom IS/IT
  • hållbar, säker och stabil driftsmiljö.

Genomförandet av den utarbetade handlingsplanen har kostnadsberäknats till 3 910 000 kronor. Av detta belopp faller 2 290 000 kronor på Mora, 790 000 kronor på Orsa och 830 000 kronor på Älvdalen.

Kommunstyrelsen i Mora beslutade att anta handlingsplanen. Finansiering sker genom att medel för strukturåtgärder tas i anspråk.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 februari 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213