Hembesök hos äldre för att öka brandsäkerhet

30 oktober 2017

Under hösten driver hemtjänsten och brandkåren i Mora kommun ett projekt för att stärka brandskyddet hos kommunens äldre invånare. Samarbetet går ut på att gemensamt besöka de hushåll i kommunen som är i behov av hemtjänsthjälp och kartlägga statusen på brandskyddet.

Hembesök
Brandkårens inspektör Henrik Johnsson tillsammans med hemtjänstens personal Veronica Hedh.

I vissa fall vidtas åtgärder direkt på plats, exempelvis att montera upp en fungerande brandvarnare.

Statistik visar tydligt att bränder och framför allt dödsbränder sker i våra hem och med en klar överrepresentation hos den äldre befolkningen. Det här kan bero på många orsaker, att vi bor kvar allt längre i våra hem samtidigt som vi med åren blir allt mer orörliga och inte längre förmår sköta om brandvarnare och brandsläckare.

Under vecka 42 inleddes projektet med ett antal hembesök och de som först erbjuds hembesök är de som anlitar hemtjänst inom hemtjänstgruppen Tuvans område. Redan första veckan upptäcktes brister i brandskyddet.

- Vid fyra av de fem besök som genomfördes saknades brandvarnare helt och hållet, vi åtgärdade det genom att montera upp nya brandvarnare, informerar ställföreträdande räddningschef Peter Bäcke.

Ytterligare ett mål med projektet är att hitta fler åtgärder för att stärka brandskyddet hos våra äldre, såsom att trygghetslarmen utökas med brandlarmfunktion som går direkt till brandkåren. Att våra äldre utrustas med brandlarm kopplat till trygghetslarmet är en funktion som Peter Bäcke efterlyser.

- I de fall brandkåren larmas via trygghetslarm rycker vi givetvis ut kostnadsfritt, berättar Peter Bäcke. Många äldre har kanske inte möjlighet att själva sätta sig i säkerhet när väl brandvarnaren piper, därför är det ytterst viktigt att vi snabbt kan komma fram på plats och rädda dem.  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Bäcke Stf. Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
  Tel: 0250-267 55
 • Sofie Kalrot Tf. Avdelningschef hemtjänsten
  Mora kommun
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 10
  Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213