Hjälp oss att bli bättre

22 september 2016

Vy över Mora

Under hösten 2016 kommer Mora kommun att vara med i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Här har 1 200 morabor chansen att göra sin röst hörd om Mora som plats att leva på, kommunens service och verksamheter samt vad de anser om möjligheterna till delaktighet och inflytande.

Vartannat år brukar Mora kommun vara med i Statistiska Centralbyråns (SCB) attitydundersökning. Det är en medborgarundersökning som på ett tydligt sätt visar vilka områden som i första hand bör förbättras för kommunens invånare. De områden som analyseras i undersökningen är:

 • kommunen som en plats att bo och leva på
 • kommunens olika verksamheter
 • invånarnas inflytande på kommunala beslut.

I undersökningen ställer SCB frågor om invånarnas åsikter om skola, kultur- och fritidsutbud, äldreomsorg, gator och vägar, bostäder, trygghet, kommunikationer och kommersiellt utbud.

- Under december månad 2016 ska undersökningen vara sammanställd och då får vi politiker och tjänstemän en värdefull vägledning för att kunna förbättra kvaliteten i våra tjänster och vår service till Moras invånare, säger kommunalråd Anna Hed (C).

I rapporten redovisas invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter, men det som skiljer den här undersökningen från många andra är att den också ger oss möjligheten till jämförelser med samtliga deltagande kommuner.

Din åsikt gör skillnad

Är du en av de 1200 morabor som får enkäten, så svara gärna – för din åsikt gör skillnad.

- Vi värderar alla åsikter som kommer in till kommunen högt, för vi vill att alla morabor ska vara nöjda med det arbete som kommunen gör och känna att de kan vara med och påverka, säger Anna Hed.

Tack till alla er som är med och svarar på enkäten, skickar in medborgarförslag och som på andra sätt är med och påverkar och bygger ett bättre Mora!

Fakta

 • Statistiska centralbyrån (SCB är en statlig myndighet som har i uppdrag att framställa och sprida statistik till bland andra beslutsfattare, forskare och allmänhet.
 • totalt har 263 av Sveriges kommuner deltagit i medborgarundersökningen hittills och 237 av dessa kommuner har gjort det mer än en gång.
 • medborgarundersökningen i Mora genomförs av SCB med ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Mora kommun har deltagit i SCBs undersökning sedan 2006 och på kommunens hemsida kan du hitta alla undersökningar från år 2008.
Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213