Höga vattennivåer

4 november 2014

 Höga flöden
Gång och cykelbanan nedanför folkhögskolan Skeriol under vatten.


Den senaste tidens nederbörd har medfört att vattenmagasinen är välfyllda och att vattennivåerna stiger. I Mora är ett par gång- och cykelbanor avstängda pga. översvämning. 


För att följa vattennivåerna rekommenderas Vattenregleringsföretagens hemsida: www.vattenreglering.se.

Uppdatering 2014-11-22
Alla varningar är upphävda och läget lugnt.

Uppdatering 2014-11-17
Klass 1-varningen för Siljan kvarstår. Brandkåren har varit och pumpat men kulmen är nådd och vi kan förvänta oss att nivån sjunker sakta.

 

Uppdatering 2014-11-09
Klass 1-varningen för Siljan kvarstår. Nivån är 162,11 för närvarande vilket är samma nivå som gårdagen, ökningen tycks därmed ha avstannat. Det finns inga problem utöver dem som är redovisade tidigare inrapporterade och det finns heller inget som tyder på att det kommer bli mer problem förutsatt att det inte kommer stora regnmängder.

Uppdatering 2014-11-07
Klass 1-varningen för Siljan kvarstår. Enligt prognosen från SMHI och vattenregleringsföretagen kommer nivån att öka ytterligare 5-10 cm innan kulmen nås senast under vecka 46. Det innebär en nivå kring 162,15 jämfört med dagens 162,09. År 2000 var nivån 162,90 och år 1985 var nivån 163,03. Kommunen har ett antal platser där vi kan följa vattnets nivå, läs mer här.

Vattenregleringsföretagen bedömer dock att man inte kommer nå dämningsgränsen i Siljan förrän efter ett par veckor. Det finns inga problem utöver dem som är redovisade tidigare inrapporterade.


Uppdatering 2014-11-06
Klass 1-varningen för Siljan kvarstår och vattennivån har ökat med ca 5 cm sedan igår. Enligt prognosen från SMHI och vattenregleringsföretagen kommer nivån att öka ytterligare 10 cm.   

Bilder från dagens läge finns nedan.

Uppdatering 2014-11-05
SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Siljan som fortsatt förväntas stiga. Sjöar och vattenmagasin i Dalälven är välfyllda och det är små möjligheter att dämpa flödena om det kommer större regnmängder framöver. Länsstyrelsen meddelar att det är viktigt att följa väderutvecklingen och ha beredskap om läget förvärras. Följ länsstyrelsens uppdatering om vattenläget Länsstyrelsen W-län.

Nedan finns bilder från dagens läge. 

Johan Szymanski
Räddningschef
0250-26753

 

Översvämning

Intill Bliktpunkten i Nusnäs står vattnet högt 2014-11-06

 Översvämning
Förebyggande invallning vid campingen 2014-11-06

Översvämning
Översvämning vid Tingsnäs 2014-11-05

Översvämning
Gång- och cykelbanan vid Tingsnäs är översvämmad 2014-11-05

Översvämning
Gästbryggan vid Moraparkens camping under vatten 2014-11-05

Översvämning
Moraparken har börjat bygga invallningar för att hindra vattnets utbredning 2014-11-05

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 november 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Johan Szymanski Räddningschef
    Mora Brandkår
    Eldsläckarevägen 9
    792 36 Mora

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213