Högt betyg till Mora kommun som arbetsgivare

6 april 2017
Personer i nätverk Visa större bild

Bättre på allt. Årets medarbetarundersökning i Mora kommun visar en positiv utveckling på alla övergripande områden sedan förra mätningen 2014.

– Det här är resultatet av att vi har duktiga och professionella ledare och medarbetare som tillsammans har gjort ett fantastiskt jobb, säger Peter Karlsson, kommundirektör i Mora kommun.

Det är tre år sen som Mora kommun senast mätte hur medarbetarna ser på kommunen som arbetsgivare. Och årets undersökning visar höga betyg från medarbetarna på motivation, ledarskap och styrning.

– Resultatet visar tydligt att vi har mycket motiverade medarbetare och att arbetet i Mora kommun upplevs meningsfullt. Allt fler är stolta över att arbeta i Mora kommun och rekommenderar gärna andra att arbeta hos oss, säger personalchef Kristina Magnusson.

Undersökningen har gjorts av företaget Progressiera och redovisas både för kommunen som helhet och för de respektive förvaltningarna.

– Det är mycket glädjande att medarbetarna redovisar högt förtroende för sin närmaste chef - 78 på en skala 1–100. Bäst betyg - 81 på en skala 1-100 – får vi inom området ”gruppgemenskap” och det är förstås väldigt roligt att våra medarbetarna upplever det så, säger Kristina Magnusson.

Av de enskilda förvaltningarna har gymnasieförvaltningen och räddningstjänsten haft den starkast positiva utvecklingen.

Undersökningen visar även på några utvecklingsområden, framför allt när det gäller utsatthet och främst inom social och kulturförvaltningarna. Utsattheten för hot, våld och kränkningar har ökat.

– Medarbetarundersökningen är därför inte bara glädjande siffror för oss i kommunledningen – den är också ett utmärkt verktyg i jobbet med att bli en ännu bättre arbetsgivare, säger Peter Karlsson.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 april 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03
 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213