Hur ska den framtida personalförsörjningen säkras?

21 juni 2010
I Moraparken
Tjänstemän och politiker församlade i Moraparken.

Där har vi den fråga som förmodligen ger kommunernas personalchefer de största bryderierna framöver. De kommande rekryteringsbehoven är omfattande, men ungdomarnas intresse för kommunala jobb är lindrigt sagt ljumt.

Den stora utmaningen

Att bli en attraktiv arbetsgivare är därför ett måste. Hur nu det ska gå till i en tid när drömmarna mestadels handlar om att bli något inom medievärlden. Som  inte på långa vägar kan ta emot alla som drömmer om en karriär i denna hårt konkurrensutsatta bransch.

För att om möjligt locka ungdomar till kommunerna gäller det först och främst att ta reda på vad som rör sig i huvudena på dagens ungdomar. Vilka trender kan spåras? Hur ser de på kommunsektorn som arbetsgivare? Vad måste förändras för att den ska bli ett realistiskt alternativ?

Thomas Fürth
Thomas Fürth, forskningschef
vid Kairos Future.

De är några av de frågor som kan ställas för att få en bild av läget. Och det finns de som ställer dem. Till exempel Kairos Future, ett företag som ägnar sig åt att spana in i framtiden och genom olika undersökningar försöka ta reda på hur den kan komma att gestalta sig. 

Därför hade Mora kommun bjudit in Thomas Fürth, forskningschef vid Kairos Future, för att berätta om vad man där kommit fram till. I publiken återfanns allt från kommunalråd via kommundirektör och diverse chefer ner till helt vanliga anställda och fackrepresentanter. Även Älvdalens kommun var representerad, bland annat av den nye kommunchefen.

Mora har fattat galoppen

I sitt välkomstanförande förklarade personalchefen Kaisa Rainerson att man i Mora är väl medveten om de utmaningar som väntar på området.

- Vi ska jobba med lära oss att rekrytera rätt och därför måste vi veta vad ungdomarna vill ha och se om vi kan anpassa oss efter deras önskemål. Den här dagen är inledningen på ett större jobb där vi bland annat kommer att använda oss av "employee branding" för att bli ännu bättre.

Thomas Fürth kunde spåra att antal trender i dagens samhälle.

 • Teknik och sociala förändringaar
 • Individualisering och självförverkligande
 • Stammar, klaner och flex-liv
 • Allt abstraktare kompetenskrav

- Interaktiva kompetenser efterfrågas, personer med kontaktförmåga, inlevelseförmåga, person- och kulturförståelse och inlevelseförmåga. Att tjejerna kommer mer och mer är också en tydlig trend. De blir för övrigt förstföderskor allt senare i livet, på Östermalm i Stockholm först vid 36 års ålder!

Även inträdet i arbetslivet har förskjutits påtagligt under 1900-talet. Från att ha varit i princip vid 13 års ålder tas nu detta steg i genomsnitt när ungdomarna hunnit fylla 28 år, vilket medför att den produktiva perioden minskat i motsvarande mån.

Värderingsförskjutningar är en naturlig följd av samhällsutvecklingen i stort. Ett tydligt exempel på detta är att arbetets viktigaste mål numera är att ha kompisar, vara kreativ och ha skoj. Inte att tjäna pengar till den dagliga brödfödan. Lönen kommer föeljaktligen först på femte plats när faktorerna rangordnas.

Från arbetstagare till legoknektar

Den unga generationen har en behagligt avslappnad attityd till arbetsgivarna. Om inte galoscherna passar byter man helt enkelt jobb. Gamla tiders livslånga anställningar i samma företag blir allt ovanligare. De populäraste branscherna är de som präglas av tjänster, design, underhållning, kunskap och kommunikation. Arbete inom industrin och offentlig sektor nämns inte i sammanhanget.

Men det är inte bara rekryteringen av unga - och att kunna behålla dem - som är ett problem. Att ta vara på kunskaper hos de som är på väg att gå i pension och överföra dessa kunskaper till de yngre är ofta en sorgligt bortglömt bland arbetsgivarna. Vilket är synd, eftersom den arbetsgivare som är duktig i dessa två discipliner kan se framtiden an med tillförsikt.

- Att stå inför ett generationsskifte bland medarbetarna är en tudelad utmaning. Det gäller att attrahera och behålla unga samtidigt som blivande pensionärer ska lämna och överlämna. 

Bra på att ta rekrytera och behålla personal är:

 • organisationer med jämn könsfördelning
 • organisationer i privat sektor
 • organisationer med övervikt av yngre medarbetare
 • organisatiooner med 100-1 000 anställda
 • konsumentföretag.

Bra på att ta hand om de äldre är:

 • organisationer i privat sektor
 • organisationer med övervikt av män
 • organisationer med omsättning > 1 miljard
 • industriföretag
 • organisationer utanför Stockholms län.

Offentliga sektorns verksamheter nämns överhuvud taget inte i dessa sammanhang.

- Där är man särskilt dålig på att ta hand om de yngre, sade Thomas Fürth. 

Vilka råd gav han då till Mora?

Var lyhörd: Lyssna noga på vad de arbetssökande vill.

Var tydlig: Tala om vad ni har att erbjuda.

- Ni måste ha en god berättelse, annars finns ni helt enkelt inte, menade Thomas Fürth. Och den ska inte bara innehålla Zorn och Vasaloppet, utan också kommande verksamheter som kan locka. Se också till att svara upp mot de olika generationstypernas önskemål.

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juni 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213