Information kring asylboende i Gesunda

25 augusti 2014

Gesundaberget

Planerna på ett asylboende i Gesunda är långt gångna. Det handlar om 200 tillfälliga boendeplatser och Migrationsverket skriver avtal med Hero Sverige AB på cirka 3 månader till en början. Men avtalet kan sedan förlängas om behovet kvarstår.

Migrationsverket ska genomföra besiktningar av de tilltänkta lokalerna och om de godkänns kan boendet sättas i drift kort därefter. Även om Mora kommun inte är involverad i själva asylboendet har kommunen ett ansvar att erbjuda asylsökande barn skolgång. Troligen kommer bara cirka tio av platserna ges till asylsökande barn eftersom Migrationsverket främst placerar familjer i olika former av lägenhetsboenden. För kommunen innebär det att skolgång för dessa barn sannolikt blir aktuellt till hösten.

– När det gäller asylsökande personer är kommunens främsta uppgift att erbjuda skolundervisning för barnen och i övrigt fungera som ett yttersta skyddsnät precis som för övriga personer som tillfälligt vistas i kommunen, säger Magnus Nordahl, integrationschef i Mora kommun.

Mora kommun får sedan olika former av ersättningar från Migrationsverket för de åtaganden som kommunen får i samband med att ett asylboende öppnas i kommunen. Läs mer om Migrationsverkets ersättningar till kommuner här
 

Om Hero Sverige AB
Hero Sverige AB är den privata aktör som har lagt anbudet till Migrationsverket om att driva ett asylboende i Gesunda. Det innebär att om avtal sluts mellan Migrationsverket och Hero Sverige AB kommer Hero att hyra in sig i de lokaler som ägs av Frösundaviksparken i Gesunda.

Hero är en norsk aktör som nu etablerar sig i Sverige. I Norge är Hero största aktören och har lång och gedigen erfarenhet av att driva asylboenden. Hero är även verksam inom andra områden inom asyl och integration i Norge. Hero har även goda erfarenheter från Norge att driva asylboenden i anslutning till skidanläggningar som den i Gesunda. Läs mer om Hero här

Migrationsverkets uppdrag
Migrationsverket har i uppdrag att pröva rätten till skydd i Sverige och erbjuda boende för de som inte har eget boende under tiden som asylansökan provas. Ca 80 000 personer väntas söka asyl i Sverige under 2014, men olika händelser påverkar den slutgiltiga siffran. Utvecklingen i Mellanöstern och tillgängliga flyktvägar i EU och Sverige är några av faktorerna som påverkar. Under sommaren har drygt 2000 nya asylsökande registrerats varje vecka. Läs mer om Migrationsverket här .

Ett asylboende är ett boende där personer som söker asyl i Sverige bor i väntan på att deras ansökan behandlas. Målsättningen för Migrationsverket är att handläggningstiden i ett asylärende ska vara 3 månader, men till följd av det relativt höga antalet asylsökande som i nuläget registreras varje vecka har det bidragit till att handläggningstiderna har blivit längre. Det är därför idag inte är ovanligt att handläggningstiden ligger på omkring 6 månader.

– Det handlar om att människor som tvingats på flykt nu får möjlighet att bo i Mora kommun under sin asylprocess. Även om de främst finns under Migrationsverkets ansvar är det viktigt att även se till vad Mora kommun kan göra för att de boende ska känna sig välkomna och trygga här. Som kommun har vi alltid ett visst ansvar för de människor som vistas i kommunen, bofasta så väl som besökare, säger Magnus Nordahl.


Asylprocessen

Om en person får avslag på sin asylansökan finns möjlighet att överklaga. När beslutet har vunnit laga kraft kan Migrationsverket sedan påbörja verkställigheten av beslutet. Under den här tiden ingår den sökande fortfarande i asylsystemet vilket innebär att personen fortfarande bor i asylboendet.


För en person som beviljas uppehållstillstånd påbörjas en process där personen ska kommunplaceras för att därefter påbörja sina etableringsinsatser. Fram till dess att personen själv ordnar med boende i en kommun eller att arbetsförmedlingen i kontakter med kommuner runt om i landet hittar en möjlighet för personen att bosätta sig, finns personen kvar på asylboendet. Läs mer om asylprocessen här

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 augusti 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Roger Torlamb Enhetschef öppna insatser IFO
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-264 46

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213