Informations- och dialogmöte om indelningskommitténs förslag, Regional indelning – tre nya län

18 augusti 2016

Var med diskutera innehållet i Mora kommuns yttrande!

Under mötet redovisas indelningskommitténs förslag liksom det förslag till yttrande som Region Dalarna och Landstinget Dalarna har att ta ställning till. Även Mora kommun ska yttra sig över indelningskommitténs förslag och kommunstyrelsen vill ta del av medborgarnas synpunkter.

Här kan du läsa mer om Indelningskommiténs förslag: Indelningskommitténs förslag

Tid, plats och anmälan:

Mötet äger rum tisdagen 30 augusti, kl. 18:00 i Andreasgården, Dalagatan 9.

Anmälan görs till This is a mailto link alternativt till 0250-26 000.

Vi behöver din anmälan senast 25 augusti.

Välkomna!  

Anna Hed

Kommunstyrelsens ordförande

________________________________________________________________ 

Dagordning

1.      Mötet inleds av Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande och av Peter Helander, kommunfullmäktiges ordförande

2.      Indelningskommitténs förslag presenteras av Göran Carlsson, projektledare vid Landstinget Dalarna

3.      Förslag till Region Dalarnas och Landstinget Dalarnas yttrande presenteras av Göran Carlsson

4.      Möjlighet att ställa frågor till Göran Carlsson?

5.      Introduktion - gruppdiskussion

6.      Gruppdiskussion

7.      Mötet avslutas (ca 21:00)

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Tove Färje Kanslichef
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 57

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213