Inget beslut om lån till Mora IK Fastighets AB

6 mars 2013

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars. 

Lån till Mora IK Fastighets AB

Ärendet fanns med på dagordningen för sammanträdet den 5 mars men lyftes ut eftersom det finns en del detaljer som kräver ytterligare genomlysning.

Bolaget har begärt lån på 5 mkr för att klara en likviditetsbrist, dessutom är hallen i behov av underhållsinvesteringar i storleksordningen 15-20 miljoner kronor.

- Vi behöver titta igenom olika scenarier och för det krävs ett ordentligt faktaunderlag, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S). Men så fort vi fått fram det så tar vi upp ärendet igen.

- Tillsammans med Mora IK Fastighets AB har vi engagerat revisionsbyrån Ernst & Young att gå igenom bolagets situation, visa på olika alternativ och vilka belopp det egentligen handlar om, säger kommundirektör Peter Karlsson. Förbindelserna mellan fastighetsbolaget och klubben Mora IK måste också redas ut, så att vi får en fullständig bild innan det är dags att fatta beslut. Ernst & Young inledde för övrigt sitt arbete igår.

Energitjänsteprojekt, fas 2

Fas 1 är redan avslutad och den har omfattat inventering, kartläggning och åtgärdsförslag. Ungefär 390 åtgärder har identifierats och för det fortsatta genomförandet av projektet, som ska sänka energi- och driftkostnader i kommunens byggnader, behöver 20 miljoner kronor per år avsättas i fas 2 för investeringar under 2013, 2014 och 2015.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att teckna avtal för genomförande och uppföljning.

Projektplan för framtagande av nytt reglemente för föreningsbidrag

Det nuvarande reglementet är gammalt och mycket i det behöver förändras. Ett grannlaga arbete och därför har ett förslag till projektplan utarbetats för hur det ska gå till.

Kommunstyrelsen godkände projektplanen och förslaget till styrgrupp som ska leda arbetet. Gruppen består av kommunalråden Bengt-Åke Rehn och Anna Hed, tekniska nämndens ordförande Åke Knutz, tekniska nämndens 2:e vice ordförande Per Ericsson, kulturnämndens ordförande Gunnar Nilsson och kulturnämndens 2:e vice ordförande Hans-Göran Åhgren.

Distributionscentralen skjuts på framtiden

Tanken med den var att Moras och Orsas leverantörer skulle kunna transportera varor dit som sedan skulle samordnas för vidare transport till skolor, äldreomsorg och andra kommunala inrättningar.

Förslaget förväntades ge ett flertal vinster såsom minskad klimatpåverkan, minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet med bland annat färre transporter till skolor och förskolor. Förslaget förväntades också ge större möjlighet för lokala leverantörer att lämna anbud till kommunerna.

Anledningen till att kommunerna nu väljer att inte fullfölja satsningen är att det kommer att vara svårt att räkna hem de vinster som förutspåddes samtidigt som kostnaderna för införandet av distributionscentral har visat sig vara högre än väntat.

- Vi står fast i vår inriktning att skapa bra förutsättningar för lokala leverantörer, öka trafiksäkerheten och arbeta med klimatfrågan. När nu prislappen för satsningen visar sig vara betydligt högre än förväntat måste vi fundera på om det finns bättre sätt att uppnå dessa mål, säger Bengt-Åke Rehn, kommunstyrelsens ordförande i Mora.

Enligt den ursprungliga kalkylen skulle införandet av distributionscentralen kosta knappt en miljon kronor brutto. Efter genomförd upphandling pekar kostnaderna vid full drift på nästan 4 miljoner kronor. Förslaget bygger på att leverantörernas transportkostnader skall minska med lika mycket som kommunernas kostnader för distributionscentralen, vilket nu det båda kommunerna tvekar på.

Bengt-Åke Rehn klargör slutligen också att förslaget inte förtar kommunens ambition att handla varor lokalt.

Slurapport om distributionscentralen

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 mars 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213