Inköpsstopp för Mora kommun

21 november 2014

Inköpsstopp för Mora kommun

Från och med 1 november och fram till årets slut råder ett generellt inköpsstopp för samtliga förvaltningar i Mora kommun. Åtgärden vidtas med anledning av att förvaltningarnas beräknade underskott har ökat och därmed beräknas kommunens resultat redovisa ett underskott 2014. Det finns förvaltningar som enskilt redan vidtagit åtgärder så som inköpsstopp för att nå en ekonomi i balans.
 
Inköpsstopp gäller tillexempel konsulter, förbrukningsinventarier, möbler, kurser och konferenser som inte är absolut nödvändiga för att säkerställa och trygga verksamheten för våra medborgare och företagare. Mindre viktiga projekt får skjutas upp eller parkeras tills vidare.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213