Kammarrätten gav klartecken för spåravgifter

20 oktober 2011

Skyltar om skidavgifter

Kommunens beslut att, sedan säsongen 2009-2010, ta betalt för nyttjandet av de preparerade skidspåren vid Skidstadion möter alltså inget hinder.

Arne Petterssons överklagande av förvaltningsrättens dom beviljades prövningstillstånd i högre instans men vann alltså inte gehör. Kammarrätten skriver i sitt domslut att "...kommunens beslut inte kan anses strida mot lagstiftning eller föreskrifterna om naturreservatet och inte heller mot likställighetsprincipen. Domstolen anser också att beslutet inte kan anses strida mot allemansrätten."

Ärendet har väckt stort intresse bland skidintresserade runt om i landet, eftersom avgiftsbeläggning av preparerade spår har blivit allt vanligare. Flera kommuner och andra aktörer har väntat med spänning på domen, som nu alltså ger möjlighet att ta betalt för åkning i denna typ av spår.

Domen kan dock överklagas till högsta instans som i detta fall är Högsta förvaltningsdomstolen. För att ärendet ska kunna tas upp där måste domstolen först meddela prövningstillstånd, vilket bland annat kan ske om "det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att tala prövas".

Kammarrättens dom kan du läsa här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 oktober 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213