Kommunal borgen till KAIS Mora

25 februari 2016

Idrottsföreningen KAIS Mora IF har skickat en begäran till Mora kommun, eftersom de menar att klubbar som själva äger sina lokaler missgynnas jämfört med föreningar som bedriver verksamhet i lokaler som ägs av kommunen.

– Vi har utvärderat underlaget i ansökan, och konstaterar att rättvisan i de kommunala bidragen helt beror på vilken bedömningsgrund man utgår ifrån. Det är ingen tvekan om att KAIS Mora IF är en betydelsefull idrottsförening för Mora, som engagerar ett stort antal ungdomar och medlemmar. Och ett alternativ till att lämna ytterligare bidrag är att möjliggöra lägre lånekostnader genom att bevilja kommunal borgen, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Kommunstyrelsen beslutade därför vid sammanträdet den 23 februari att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kommunal borgen för KAIS Mora IF på maximalt fem miljoner kronor, under förutsättning att klubben upprättar en amorteringsplan. Kommunfullmäktige föreslås också besluta att kommunstyrelsen under 2016 ska ge tekniska nämnden i uppdrag att utvärdera reglementet för föreningsbidrag.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213