Kommunen nyinvesterar drygt 100 miljoner under 2018

23 oktober 2017

För- och grundskolan och socialförvaltningen förstärks båda med 10 miljoner för 2018, eftersom antalet barn och äldre ökar. Samtidigt planerar kommunen att göra nyinvesteringar på drygt 104 miljoner nästa år.

Skolbarn

De två största enskilda satsningarna är bygget av ny brandstation och utveckling av Mora centrum.

Detta enligt det förslag till revidering av kommunplanen för 2018 som kommunstyrelsen ska ta ställning till på tisdag den 24 oktober.

Kommunplanen är verksamhetsplanen och budget för Mora kommun kommande år. Nu föreslås en revidering med vissa förändringar från den kommunplan som lades fast i juni av kommunfullmäktige.

Både för- och grundskolenämnden och socialnämnden får alltså tillskott på vardera 10 miljoner för att höja ambitionen för att möta behoven. Underhållet av både fastigheter och vägar kommer att stärkas. Det akuta underhållet av kommunens lokaler ökar med 700 000 kronor.

 Mora kommun beräknas göra ett resultat på drygt 30 miljoner nästa år, vilket är drygt 11 miljoner bättre än prognosen för 2017.

 ”Vi beräknas göra ett bra resultat för 2018, men det är nödvändigt för att vi ska kunna möta alla utmaningar i framtiden,” framför allt inom skola och omsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

 ”Det innebär att vi för nästa år slipper göra nedskärningar i verksamheterna, utan tvärtom ge ett tillskott till för- och grundskola och den sociala sidan, och dessutom kan vi fortsätta att investera och satsa på underhåll av våra lokaler,” säger Anna Hed.

 

 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213