Kommunen säljer mark vid Solleröparken

1 oktober 2018
Häradsarvet, Solleröparken. Visa större bild
Häradsarvet, Solleröparken.

Kommunen vill sälja marken vid Solleröparken till Sollerö IF. Detta enligt ett förslag som kommunfullmäktige ska avgöra. Det handlar om ett markområde på fem hektar som Sollerö IF hittills har arrenderat av kommunen.

Förhandlingar har pågått under en tid tillbaka om en värdering av den aktuella marken. Det gäller en del av fastigheten Häradsarvet 212:1 som ägs av kommunen men som alltså disponeras av Sollerö IF enligt ett avtal. Sollerö IF avser att utveckla området och behöver därför även äga det.

Häradsarvet, Solleröparken. Visa större bild
Häradsarvet, Solleröparken.

På kommunens mark står redan byggnationer som ägs av föreningen och enligt förslaget skulle Sollerö IF få köpa loss området vid parken och därmed undvika arrendeavtal i framtiden. Den aktuella marken består delvis av skogsmark.

På tisdag den 2 oktober kommer kommunstyrelsen att behandla förslaget, som innebär att Sollerö IF får köpa området för 80 000 kronor. Dessutom ska lantmäteriförrättningen bekostas av Sollerö IF.

”Det här skapar förutsättningar för föreningen att utveckla och förbättra sin verksamhet,” säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Kommunfullmäktige kommer att ta slutligt beslut den 22 oktober.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213