Kommunen stödjer förslag till rovdjursplan, men efterlyser strategi för människors upplevda trygghet

30 september 2014

Varg

Mora kommun har i en remiss yttrat sig kring ett förslag till en förvaltningsplan som Länsstyrelsen gör över stora rovdjur i Dalarnas län. Kommunen anser i övergripande drag att förslaget är välskrivet, men har några invändningar.

Länsstyrelsen i Dalarna arbetar med att ta fram ett förslag till en förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarnas län.

 I ett remissyttrande till förvaltningsplanen anser Mora kommun att planen i sin helhet är välformulerad och har ett bra syfte, men att det är svårt att yttra sig definitivt eftersom det inte framgår hur stor djurpopulation som ska finnas. Kommunen anser även att det saknas en tydlig plan för hur människors upplevda trygghet ska hanteras. Detta av respekt för de människor som bor i kommunen och de turister som upplever en ökad otrygghet kopplat till förekomsten av stora rovdjur i sin geografiska närhet.

Under oktober månad redovisas miniminivåer och delmål för populationsstorleken, och då kan kommunen komma att ha ytterligare synpunkter på förvaltningsplanen. Remisshandlingarna till förvaltningsplanen kommer inom kort att finnas tillgängliga på länsstyrelsen hemsida.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 september 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213