Kommunen köper tillbaka ishallen

8 april 2013
Ishallen

Den finansiella situationen för Mora IK har blivit akut och för att undvika konkurs, såväl för klubben som moderbolaget, har ett förslag till överenskommelse om försäljning av ishallen träffats med Mora kommun.

I början av året vände sig Mora IK Fastighets AB till kommunen med en begäran om ytterligare ett lån på 5 miljoner kronor för att klara de likviditetsproblem som då var ett faktum. Samtidigt förklarade man att den 35 år gamla ishallen dessutom var i trängande behov av renovering till ett uppskattat belopp på 15-20 mkr.

För att få en professionell bedömning av läget både i klubben och fastighetsbolaget anlitades extern expertis och ett antal handlingsalternativ har därefter analyserats. Att hjälpaktionen skulle kosta kommunen betydande belopp stod tidigt klart, och den väg som parterna nu kommit överens om är att kommunen köper ishallen för 11 975 000 kronor. Det ska jämföras med det bokförda värdet på närmare 37 000 000 kronor. Denna kraftiga nedskrivning kräver i sin tur en ackordsuppgörelse med fordringsägarna och fastighetsbolaget har därför ansökt om ett tioprocentigt ackord, innebärande att 90 % av skulderna skulle avskrivas.

Mora IK har i dagsläget en skuld till kommunen på 19 805 000 kronor, en följd av lån för de ombyggnadsåtgärder som krävdes för elitseriespel 2004. En tioprocentigt ackord gör att kommunen skriver av 17 824 500 kronor på sin fordran. Ackordsuppgörelsen innefattar även tre banker och för att den ska gälla krävs att alla godkänner ackordet. Om inte lurar en konkurs runt hörnet. För närvarande, eftermiddagen den 8 april, är det en fordringsägare som ännu inte sagt ja till den föreslagna uppgörelsen.

- Eftersom dagens kommunstyrelsebeslut ska godkännas av fullmäktige den 15 april bedömer jag att det är absolut sista datum för ett positivt besked från den bank som ännu inte godkänt ackordsförslaget, säger Göran Wide, Mora kommun.

Det kan tilläggas att David Örnberg (V) reserverade sig till förmån för ett eget förslag som gick ut på att kommunen istället skulle förskottsbetala ett antal årshyror för brukandet av ishallen. Gunnel Söderberg (M), Malin Höglund (M) och Mats-Gunnar Eriksson (FP) deltog inte i beslutet.

Om allt går i lås kommer följaktligen Mora kommun att framdeles bli hyresvärd och Mora IK hyresgäst i FM Mattsson Arena. Kommunen kommer dessutom att omgående investera de dryga 14 miljoner som anses behövas för att hallen ska kunna fungera även kommande säsong:

  • Styr- och reglerteknik 10.1 mkr
  • Ismaskin 1 mkr
  • Tak 1 mkr
  • Brandsäkerhet 0.5 mkr
  • Övrigt 1.89 mkr  

I nedanstående länk har vi samlat all bakgrundsinformation samt förslaget till köpeavtal, sammanlagt 17 sidor. Där framgår också hur Mora IK Fastighets AB:s resultat och balansräkning skulle se ut efter att de nämnda åtgärderna genomförts.

Till informationen

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 april 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213