Kommunen utökar sin borgen för Moravatten

1 oktober 2018

Mora kommun kommer att utöka sin borgen till det kommunala bolaget Moravatten med 80 miljoner kronor, till totalt 230 miljoner. Anledningen är att Moravatten står inför stora investeringar och behöver förstärka sin likviditet.

Att kommer ställer upp med 80 miljoner mer i borgen betyder inte att så mycket pengar kommer att betalas ut, utan de ska finna som en garanti när Moravatten AB nu behöver finansiera sina kommande satsningar.

De uppskattade investeringarna de närmaste åren för Moravatten uppgår till 58 miljoner år 2019, 37 miljoner 2020 och 52 miljoner för 2021.

Kommunstyrelsen ska närmast ta ställning till förslaget den 2 oktober och sedan ska fullmäktige fatta slutligt beslut.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213