Kommunen vill bli ägare till elnät - igen

10 april 2014

Kraftledning

Och det nät som det handlar om är det som en fram till 1996 ägdes av Ryssa Elverk, där Mora var en av minoritetsägarna. Något som man också blir om de aktuella planerna går i lås.

Den 1 januari 1996 avreglerades den svenska elproduktionen och elhandeln, en åtgärd som fick till följd att de stora aktörerna gav sig ut på förvärvsstråt. Mängder av lokala energibolag köptes upp, mer eller mindre fientligt. I Mora fanns sedan länge Ryssa Elverk, med en spridd ägarbild där Mora kommun ägde en minoritetspost på knappa tio procent. Vattenfall startade en uppköpsrunda bland ägarna och eftersom man i kommunledningen ansåg att aktieinnehavet inte tillhörde den kommunala kärnverksamheten så såldes posten. En bra affär, ansågs det, eftersom reavinsten passerade 20-miljonersgränsen med råge.

Men Ryssa Elverks nät i Mora, Orsa och Älvdalen låg inte särskilt väl till för Vattenfall som hade sina nät på andra håll i landet. Därför gjorde man kort därefter en bytesaffär med Fortum. Det finska bolaget hade också köpt upp ett antal mindre elverksföretag som i en del fall inte hade optimalt läge. När kraftjättarna bytt klart hade man däremot fått sina nät väl samlade och det blev alltså Fortum som kom att äga Ryssa Elverk framöver. Förutom det också det regionala 130-kilovoltsnätet och elnätet i Vansbro. 

Nu planerar Fortum att sälja hela den svenska nätverksamheten i en mångmiljardaffär som lockat ett antal spekulanter ut på banan. Där återfinns bland andra Li Ka Shing, Kinas rikaste man, och konsortiet Faurébolaget som bildats av Jämtkraft och där ett antal kapitalstarka delägare ingår. Kapital kommer också att krävas, eftersom man tänker lägga ett bud på hela nätet och det uppskattas bli en affär på ca 40 miljarder.

Här i norra Dalarna planerar kommunerna Vansbro, Älvdalen, Mora och Orsa att bilda ett bolag, VÄMO Elnät AB, med avsikten att det ska ingå i Faurébolaget tillsammans med bland andra Dala Energi AB (näten i Säter, Rättvik, Gagnef, Leksand och Garsås). VÄMO Elnät AB planerar att satsa upp till 100 mkr i konsortiet, fördelat på som mest 40 mkr för Mora och 20 mkr vardera för de övriga tre kommunerna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 april beslutades att föreslå kommunfullmäktige att godkänna framtagna konsortialavtal och bolagsordning för VÄMO Elnät AB. Finansieringen av Moras andel ska ske genom utnyttjande av pensionsfonder, likvida medel och nyupplåning. För kostnader i samband med genomförande av köpet för högst 500 000 kr användas av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Göran Aronsson (KD) och Malin Höglund (M) reserverade sig mot beslutet.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 april 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213