Kommunens grafiska uttryck ska uppdateras

18 oktober 2017

Färghjul

Vid kommunstyrelsens informationsmöte på tisdagen, fick ledamöterna en orientering om det pågående arbetet med kommunens varumärke. Det handlar om att uppdatera det grafiska uttrycket och grundbudskap om vad kommunen står för.

Kommunens nuvarande grafik är föråldrad och uppfyller inte kraven på digital användning, vilket blir allt viktigare i framtiden. Det handlar om att ge kommunen en större tydlighet i symboler och uttryck, oavsett om det är publicering på skärmar, trycksaker eller andra produkter.

I arbetet ingår att förnya kommunens vapen med S:t Mikael och draken. Kommunvapnet har gjorts om fem gånger sedan 1946 och varje gång har färgerna förändrats. Detta blir den sjätte uppdateringen och även nu bör färgnyanserna korrigeras så att de bland annat fungerar på webben. Mora kommun kommer att få en ny webbplats under 2018.

- Vi arbetar med ett utkast just nu. Inget är hugget i sten, men ganska snart kommer det finnas ett förslag att ta ställning till. Det kommer dock inte att bli några revolutionerande förändringar, utan grunden är fortfarande Moras historiska symboler, säger kommunikationschef Anders Rosén på Mora kommun.

- En sak som bör uppdateras är kombinationen av färger, eftersom dagens krav är att alla symboler måste vara tydliga på olika slags skärmar och plattor, men även att trycka på.

I varumärkesarbetet ingår även att formulera budskap som visar vad Mora står för och som gör kommunen mer attraktiv. Tidigare har ett varumärkesarbete för platsen Mora genomförts och detta är en uppföljning av det arbetet.

- Det handlar om att tydliggöra kommunen och vad vi står för, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C). Vi konkurrerar med upp emot 300 andra kommuner om investeringar, besökare och arbetskraft och då är det viktigt att vi blir igenkända.

- Många andra kommuner har gjort samma resa med gott resultat och erfarit hur vilken nytta man har haft av tydliga budskap och attraktiva symboler. Det här är en viktig investering för framtiden, säger Anna Hed.

Förslaget till nytt grafiskt uttryck i kommunen är fortfarande under utarbetande och kan komma upp till kommunstyrelsen för beslut i slutet av november.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213