Kommunnämnder ska ta fram sparförslag för 2015

1 december 2014

Besparing BUN Visa större bild

Kommunplan 2015, Mora kommuns verksamhetsplan med budget, antogs av kommunfullmäktige under måndagskvällen. I kommunplanen gavs samtliga nämnder i uppdrag att ta fram sparförslag på en procent av nämndens totala budget under det kommande året.

 

Förslagen ska sedan redovisas i samband med verksamhetsuppföljning efter mars 2015. Förslagen är en del i det fortsatta arbetet med att långsiktigt nå en ekonomi i balans.

Ytterligare medel har enligt Kommunplan 2015 också delats ut till socialnämnden, gymnasienämnden och för- och grundskolenämnden. Anledningen är att nämnderna står inför stora utmaningar som beror på ökade lagkrav om kvalitet i vård- skola och omsorg och ett ökat behov av sociala insatser på grund av en åldrande befolkning. Sammantaget har dessa tre nämnder fått 13 150 000 kronor varav 6 000 000 kronor är en engångssatsning för arbetet med effektiviseringar.

Kommunplan 2015 kommer inom kort att publiceras på mora.se.

Kommunens totala kostnader i budgeten fördelar sig enligt följande modell.

hundralapp, fördelning Visa större bild
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 december 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213