Kommunens parkeringar inventeras

5 augusti 2014

Parkerade bilar

Just nu inventeras några av Moras parkeringar för att kartlägga antalet bilar vid olika tidpunkter. Uppgifterna genomförs av feriepraktikanter på kommunens Utvecklingsenhet och ska sedan användas som underlag för framtida stadsplanering.

- Vi går runt i Mora två gånger om dagen och räknar hur många parkeringsplatser som är tomma och som är upptagna. Vi räknar en gång på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det gör vi för att vi ska veta vilka som faktiskt används. Detta är till stor hjälp i kommunens planeringsarbete kring just parkeringar, skyltning, och så vidare, säger Hampus Landmark som jobbar med parkeringsräkning.

Underlag till framtida utredningar
Dessutom inventeras hur många cyklister som passerar Noret-bron. Syftet med att räkna och dokumentera bilar och cyklar är ett behov av pålitlig statistik i arbetet med att förbättra trafiksituationen i Mora. Resultatet av arbetet kommer att sammanställas med tidigare insamlad data vilket bidrar till ett underlag som kommer att vara till stor hjälp i kommande utredningar. Några av feriepraktikanterna har också jobbat som informatörer vid Resecentrum.

- Vi har hjälpt turister vid eventuella frågor och helt enkelt varit ambassadörer för Mora kommun, säger Karin Holén som både välkomnar turister och dokumenterar cyklister och gångtrafikanter på Noret-bron.

Minska bilköer
Att räkna cyklister är ett förarbete för en eventuell ombyggnation av gång- och cykelvägar i Mora. Mora kommun har även en förhoppning om att fler ska cykla istället för att ta bilen så bilköerna minskar.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 augusti 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213