Kommunplan 2015

11 november 2014

Verksamhetsplan och budget, Kommunplan 2015, avhandlades av kommunstyrelsen under tisdagens möte. Den innebär bland annat att den kommunala skattesatsen på 22,81 kronor behålls. 1 december kommer Kommunplan 2015 beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunplan 2015

Mora kommun har under flera års tid haft goda resultat. Nu står kommunen inför en förändring med lägre resultatnivåer. Även om intäkterna ökar så ökar även kostnaderna i vissa verksamheter. Det är framförallt inom kärnverksamheterna vård, skola och omsorg som kostnaderna ökar. Det beror framförallt på demografiska förändringar och ökade krav och uppdrag i enlighet med nya regleringar.

– Det ekonomiska läget gör att skattesatsen bör vara oförändrad under 2015, säger kommunalrådet Anna Hed (C). 

I Kommunplan 2015 finns ekonomiska ramar för kommunens nämnder. Nämnderna ansvarar för att uppfylla sina verksamhetsmål och inte överskrida de ekonomiska ramarna. Under 2015 görs ingen generell uppräkning av ramarna däremot har medel avsats för viss löneglidning.

– Vi lägger oss på lägre resultatnivå, för att klara ökande kostnader i våra verksamheter och det gäller främst i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden. säger Anna Hed (C).

 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213