Moras unga ser utvecklingsmöjligheter

7 juli 2014

feriepraktik 2014 kommunutvecklare

En strandbar vid Tingsnäs, gratis kollektivtrafik och ett förmånskort för unga. Det är några av förslagen som de unga Kommunutvecklarna presenterade under fredagen.

Under tre veckor har sex ungdomar gjort sin sommarferiepraktik som Kommunutvecklare. Uppdraget har varit att undersöka vad kommunen kan utveckla utifrån Region Dalarnas vision att vara Sveriges bästa ungdomsregion.

Under fredagen presenterades resultatet vid ett möte i Rosa huset. Och idéerna var många och kreativa.

Skolan
Skolan var den ena delen där ungdomarna såg förbättringsmöjligheter. Det handlade om allt ifrån tidigare och bättre information inför gymnasievalet till större tillgång till skolkuratorer, skolsköterskor och antimobbing-team.

Gratis kollektivtrafik
Viktigt för de unga, både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv, var gratis kollektivtrafik. Man refererade då till ett försök som gjorts i Avesta under 2012 och där antalet bilresor som ersatts av kollektivtrafik var hela 110 000.

Fritiden
Karta över grillplatser, bättre öppettider i Moras butiker och en strandbar vid Tingsnäs var också förbättringsförslag som Kommunutvecklarna presenterade. Dessutom påpekande man vikten av att göra allt typ av idrottsutövande tillgängligt för unga. Det handlade både om allmänna kommunikationer till idrottsanläggningar och mer pröva-på tillfällen både för lag- och individuella sporter.

Redcard Mora
Ett förmånskort, där unga kunde få bonuspoäng och rabatter på olika evenemang, var ett förslag som Kommunutvecklarna trodde skulle kunna locka andra unga till Mora. Studentkortet – Redcard Mora, skulle ge föreningar och kommunen möjlighet att kommunicera evenemang och tävlingar genom en egen app till Moras unga.

 

Rapporten finns att läsa här.

Feriearbetarna som tagit fram rapporten är Matilda Rälg, Freja Matsdotter, Mikaela Unstad, Jessica Östlund, Philip Niva och Timothy Poutamo.

 


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 juli 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Åke Nyström Chef integrationsenheten
    Kommunledningskontoret
    792 80 MORA
    Tel: 0250-261 06 (mobil anknytning)
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213