Krisberedskapsveckan här igen

29 maj 2018

Familj förbereder sig för kris

Vet du hur du ska klara dig om vi får en allvarlig kris?

Just nu pågår krisberedskapsveckan i hela Sverige. Det är en årlig kampanj en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur vi påverkas av samhällskriser och vad vi kan göra för att förbereda oss om krisen eller i värsta fall kriget kommer.

I Mora finns informationsmaterial uppställt vid simhallen, gymnasieskolan och på biblioteket. Där kan du dessutom se en krislåda med vad man bör ha hemma för att klara sig de första dagarna vid en kris.

På lördag den 2 juni kommer lottakåren och brandkåren att finnas vid ICA Maxi kl. 12.00-14.00 för att ge information och prata krisberedskap.

Nytt i år är att alla hushåll ska få broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Men du kan ladda ner den redan nu genom den här länken.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213