Länsstyrelsen söker begravningsombud i Mora kommun

3 november 2014

Mora kyrka Visa större bild

Ett begravningsbud granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen förordar oftast ett ombud per kommun.

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift till Svenska kyrkan, begravningsavgiften, som alla måste betala. Begravningsombudet har till uppgift att ta tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.


Begravningsombudet bör ha kunskaper inom ekonomi och kunskap och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.


Kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma i Mora får skicka in ett skriftligt motiverat förslag på begravningsombud till länsstyrelsen senaste den 7 november 2014.


För upplysning om hur ett förslag lämnas och ett begravningsombuds uppgifter, m.m. se länsstyrelsens webbplats

 

 

 


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213