Lättare att få bygga strandnära

11 november 2014

Kommunstyrelsen föreslog på tisdagen att kommunfullmäktige ska anta ett tillägg till kommunens översiktsplan som gör det lättare att få bygga strandnära i 36 områden i kommunen.

Lättare att få bygga strandnära

År 2009 förändrades lagstiftningen kring strandskyddet och numera kan kommuner redovisa områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). I dessa strandnära områden blir det då lättare att etablera bostäder och andra verksamheter. Sammanlagt 36 platser i kommunen pekas nu ut som så kallade LIS-områden.

Mora kommuns översiktsplan från 2006 är en bedömning av hur mark- och vattenområden kommer att användas och utvecklas de närmaste 10-15 åren. De nya LIS-områdena är ett tillägg till denna plan.

Processen med att ta fram LIS-områdena har pågått i cirka två år och under den perioden har privatpersoner, företag, föreningar och andra myndigheter fått tycka till om planen. Läs mer om detta här (www.mora.se/lis)

Kommunfullmäktige förväntas anta LIS-planen den 1 december.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213