Lönekartläggning ska bidra till en mer jämställd och attraktiv arbetsplats

29 juni 2015

Kvinna som håller i pengar
En mer jämställd arbetsplats

Mora kommuns har sedan november 2014 genomfört ett omfattande arbete för att värdera cirka 60 av kommunens olika arbeten. Nu har ytterligare två beslut tagits i processen mot en mer jämställd arbetsplats.

- Mora kommun arbetar aktivt för att vi ska bli en ännu attraktivare arbetsgivare där jämställdhet och delaktighet är viktiga delar. Arbetet med arbetsvärdering är ytterligare ett steg på vägen där visar att vi är en rättvis och ansvarstagande arbetsgivare som prioriterar att våra anställda ska ha lika villkor. Vi vågar se oss i spegeln och ta vårt ansvar för att få en mer jämställd arbetsplats, säger kommunalråd Anna Hed.

 

Analys lönelots

Värderingen av arbetenas svårighetsgrad ska ske på ett systematiskt och konsekvent sätt utan hänsyn till vem som utför arbetet. För att kunna göra en korrekt lönekartläggning måste arbetsgivaren ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Bedömningen av kraven ska göras med beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Till stöd för värdering av Mora kommuns arbeten har Diskriminerings¬ombudsmannens metod Analys Lönelots använts. 

 - Moraalliansens ambition är att Moras vision och målbild ska vara ledande i all planering och verksamhet. Därför har vi tagit beslut om en arbetsvärdering där bemötande, utveckling och resultat prioriteras som ledstjärnor i kommunens uppdrag och hur det ska utföras, säger kommunalråd Malin Höglund.

 

Viktning och arbetsvärdering

Den 23 juni fattade kommunstyrelsen två beslut:

  • Beslut om viktning av arbetsvärderingsfaktorerna som i sin helhet ska spegla Mora kommuns uppdrag och verksamhet.
  • Beslut om arbetsvärdering av Mora kommuns funktioner.

Efter beslutet kommer en kartläggning av kommunens löner genomföras och efter analys ska en treårig handlingsplan för jämställda löner upprättas. Förslag till handlingsplan planeras att presenteras för kommunstyrelsen till möte 6 oktober 2015.

- Mora kommuns process för arbetsvärdering inleddes i oktober 2014 och det underlag som presenteras för kommunstyrelsen har beretts i bred samverkan med berörda chefer och fackliga organisationer. Det engagemang som chefer och fackliga organisationer har visat i frågan är imponerande och lägger en bra grund för kommunens fortsatta arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter, säger personalchef Kristina Magnusson.

 

Läs mer om arbetsvärdering och lönekartläggning på www.do.se >>

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Syftet med arbetsvärdering

"I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare vart tredje år genomföra en lönekartläggning."  Diskrimineringslagen 3 kap 10 §.

 

Läs mer på www.do.se>>

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213