Marknadsföringssamarbete förtydligas med nya riktlinjer

10 juni 2015

Flagga med Mora kommuns logotype
Nya riklinjer för marknadsföringsavtal

De nya riktlinjerna kring marknadsföring kommer att förtydliga samarbetsavtal mellan Mora kommun och ideella föreningar och sätta fokus på den ömsesidiga nyttan för båda parter.  

 

Mora kommuns ställning som skattefinansierad organisation ställer stora krav på opartiskhet och tydlighet. De nya riktlinjerna för marknadsföringsavtal ska bidra till ett tydligt, klart och positivt samarbete mellan Mora kommun och ideella föreningar som idrottsföreningar och kulturföreningar men även för enskilda evenemang. Riktlinjerna diskuterades under tisdagen i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen väntas ta beslut att anta riktlinjerna vid sitt möte den 23 juni.      

 

Avtalen ska vara till ömsesidig nytta för bägge parter och de bygger på att Mora kommun stödjer en  part med pengar och/eller tjänster i utbyte mot reklamutrymme och/eller olika aktiviteter och tjänster i anslutning till aktiviteten. 

 

Några av de kriterier som ställs upp för att samarbete ska bli aktuellt är kravet på att evenemangen eller föreningarna ska vara publika samt att de ska vända sig till en bred allmänhet. Andra kriterier är: 

 • målgruppens storlek  

 • förväntad uppmärksamhet  

 • förväntad eller faktisk publiktillströmning  

 • uppskattad spridning av Moras varumärke  

 • exponering i media  

 • kvaliteten på aktiviteten 

Avtalen löper i högst 12 månader och kan brytas av båda parter om de upplever att den andres agerande påverkar det egna varumärket negativt. Kommundirektören kan fatta beslut om avtal under 100 000 kr, vid avtal över 100 000 kr är det kommunstyrelsen som tar beslut om att ingå avtal. 

 

- Det grundläggande målet från kommunens sida med ett marknadsföringsavtal är att vi tillsammans med ideella föreningar ska ta tillvara på möjligheterna att marknadsföra Mora, säger kommundirektör Peter Karlsson. 

 

Riktlinjerna kommer att läggas upp på www.mora.se i samband med att ett beslut tas i kommunfullmäktige.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213