Markområde säljs till Gesundaberget

16 mars 2018

Gesundaberget

Mora kommun kommer att sälja ett markområde på 77 hektar till Gesundaberget AB. Detta enligt ett förslag till kommunstyrelsen. Gesundaberget vill använda marken till att utveckla skidanläggningen i Gesunda.

Idag arrenderar Gesundaberget AB den aktuella marken av kommunen. Gesundaberget vill erbjuda mer aktivitetsbaserade attraktioner som att utveckla längdskidåkningen och bygga ut leder för terrängcykling. För att möjliggöra satsningarna behöver Gesundaberget köpa marken.

Mora kommun har låtit göra en oberoende värdering av den aktuella fastigheten, som i huvudsak består av skogsmark. Marknadsvärdet landar på nära 2,5 miljoner kronor, vilket också blir den köpeskilling som Gesundaberget AB får betala till kommunen.

Den 20 mars ska kommunstyrelsen i Mora ta ställning till den föreslagna försäljningen.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213