Vi vill ha in ännu fler svar

28 oktober 2016

Flygbild mot centrum
Under hösten 2016 har Statistiska Centralbyrån skickat ut en medborgarundersökning till 1 200 Morabor. Undersökningen är beställd av Mora kommun. Det är många som har svarat men vi vill ha in ännu flera svar.

Genom att svara på medborgarundersökningen ges 1 200 Morabor en möjlighet att göra sin röst hörd om Mora som en plats att leva på, kommunens service och verksamheter samt vad de anser om möjligheterna till delaktighet och inflytande.

Det är viktigt för oss att så många som möjligt, som fått enkäten, svarar så att vi får ett bra och välgrundat resultat med stor åldersspridning att ta med oss och använda för att förbättra kommunen. Sista svarsdag är fram till lunch den 8 november. Vill du svara på pappersenkäten måste den läggas på lådan senast torsdag 3 november.

Tack för att du svarar och bygger ett bättre Mora tillsammans med oss!

Mer information

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213