Migrationsverket planerar att öppna ett tillfälligt boende för asylsökande i Gesunda

15 augusti 2014

Det råder akut bostadsbrist för asylsökande och just nu förhandlar Migrationsverket med en privat aktör om att öppna ett tillfälligt boende för asylsökande i Gesunda. Boendet ska besiktigas, troligen senast nästa vecka, och om det godkänns så kan boendet komma att öppna kort därefter.

En av aktörerna som kommit högt upp i rangordningen under Migrationsverkets anbudsförfarande är Aktiebolaget Grundstenen 147962 (Hero Sverige AB) som planerar att stå för drift och bemanning av asylboendet. Boendet är ett så kallat tillfälligt boende med plats för 200 asylsökande enligt anbudet.


Mora kommuns ansvar
När det gäller asylsökande personer är kommunens främsta uppgift att erbjuda skolundervisning för barnen och i övrigt fungera som ett yttersta skyddsnät, precis som för övriga personer som tillfälligt vistas i kommunen. Detta innebär bland annat att skolgång för de asylsökande barnen sannolikt blir aktuellt till hösten.

–  Det handlar om att personer som tvingats på flykt nu får möjlighet att bo i Mora kommun under sin asylprocess. Även om de främst finns under Migrationsverkets ansvar är det viktigt att se till vad Mora kommun kan göra för att de boende ska känna sig välkomna och trygga här, säger Magnus Nordahl, integrationschef i Mora kommun.

 

FAKTA
Migrationsverket har i uppdrag att pröva rätten till skydd i Sverige och erbjuda boende för de som inte har eget boende under tiden som asylansökan provas. Ca 80 000 personer väntas söka asyl i Sverige under 2014, men olika händelser påverkar den slutgiltiga siffran. Utvecklingen i Mellanöstern och tillgängliga flyktvägar i EU och Sverige är några av faktorerna som påverkar.

Under sommaren har drygt 2000 nya asylsökande registrerats varje vecka. Sökande bor först i ett ankomstboende medan asylansökan registreras och flyttar därefter till ett asylboende när det uppstår en ledig plats.

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Roger Torlamb Enhetschef öppna insatser IFO
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-264 46
 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213