Möjlighet för visselblåsare utreds av kommunen

28 maj 2018

Visselpipa

Mora kommun kommer att utreda möjligheten till en oberoende visselblåsarfunktion för anställda i kommunen. Detta enligt ett förslag till kommunstyrelsen.

Förslaget om en visselblåsarfunktion i Mora kommun grundas i en motion från Lennart Sohlberg (S) och Johan Morell (S). De lyfter vikten av att de som upplever och ser missförhållanden ska kunna anmäla det utan att drabbas av repressalier.

Visselblåsare är en benämning på en person som anonymt avslöjar olika typer av missförhållanden.

I motionen framhålls det att det ska vara enkelt och säkert för anställda i kommunen att rapportera missförhållanden, utan risk för bestraffning. För arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden finns redan ett lagligt skydd, men enligt förslaget behöver det utredas hur Mora skulle kunna införa en sådan funktion. Utredningen bör ske utifrån kommunens riktlinjer om muta, jäv, bisyssla och otillåten påverkan.

Motionen tar även upp behovet av visselblåsarfunktion för medborgare som inte är anställda i kommunen, men de bör i stället anmäla missförhållanden till rättsväsendet.

Den 29 maj kommer kommunstyrelsen att behandla förslaget om att utreda en visselblåsarfunktion i kommunen.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213