Mora – för ett aktivt liv!

11 september 2012

Under perioden april-maj 2012 har Mora kommun i samarbete med Progressi genomfört en medarbetarundersökning, i syfte att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och arbetsmiljö. Enkäten har för första gången gått ut digitalt och vid detta tillfälle till 1693 medarbetare. Mora kommun uppnådde i denna mätning en svarsfrekvens på hela 80% i jämförelse med 73% vid föregående enkät.

Metod

Vald metod är Multiple Level Responsibility (MLR) och bygger på att tydliggöra såväl upplevelse som ansvar i olika nivåer. Enkäten bestod av ett åttiotal frågor inom följande indexområden:

  • organisation
  • ledarskap
  • gruppgemenskap
  • medarbetarskap.

Utöver dessa index tas även ett nöjd medarbetarindex (NMI-värde) fram som är det totala snittet av samtliga frågor inom ovan nämnda kategorier.

Resultat

Mora kommun får särskilt goda betyg för arbetet med hälsofrämjande aktiviteter. Medarbetarna upplever dessutom i allra högsta grad att de tar ansvar för sin egen hälsa vilket tyder på att kommunen har ett väl fungerande hälsofrämjande arbete. Höga betyg får även kundorienteringsfrågor som berör frågor kring ansvar för att nå verksamhetens gemensamma mål, prestationsnivå, servicenivå och till vilken grad medborgaren är i fokus. Aktuella utvecklingsområden är framförallt kommunikation och kommunikationskanaler.

Hur går arbetet vidare?

En övergripande presentation hålls för samtliga chefer samt fackliga företrädare den 11 september. Resultatet kommer fortsättningsvis att utgöra ett underlag för fortsatt utveckling av såväl organisationen som helhet, förvaltningarna samt alla arbetsplatser inom Mora kommun.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 september 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213