Mora IK Fastighets AB vill ha kommunalt lån

19 februari 2013

Det handlar om fem miljoner och pengarna behövs för att klara vissa renoveringar som inte budgeterats. Samt för att täcka en rent allmän likviditetsbrist.

Kommundirektören meddelar följande:

Mora IK Fastighets AB har till Mora kommun framställt ett önskemål om ett lån på 5 miljoner kronor för att täcka ej budgeterade renoveringar och en akut uppkommen likviditetsbrist. Med anledning av detta har kommunstyrelsen i Mora idag beslutat att tillsammans med Mora IK och dess fastighetsbolag, göra en genomlysning av akuta renoveringsbehov och mer långsiktiga kapitalbehov.

Målet är att ta fram en långsiktig ekonomisk plan samt en drift- och underhållsplan för ishallen som säkerställer Mora kommuns befintliga och eventuella kommande fordringar på Mora IK Fastighets AB.

- Jag vill betona att det handlar om att eventuellt låna ut pengar, inte ge bidrag, säger kommunalrådet Bengt-Åke Rehn. Vi är också tydliga med att Mora IK måste kunna presentera en långsiktig plan för att förhindra liknande akuta situationer att uppstå i framtiden.

Beslut kommer att tas tidigast på kommunstyrelsen den 5 mars.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 februari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213