Mora ansluter sig till hela Dalarnas e-arkiv

28 november 2018

E-arkiv
Det traditionella arkivet ersätts med ett digitalt arkiv.

Mora kommun kommer att ansluta sig till Dalarnas gemensamma e-arkiv. Ett länsgemensamt e-arkiv innebär att det fysiska och traditionella arkivet ersätts med ett digitalt arkiv. Genom att Dalakommunerna samverkar kan resurserna användas mer kostnadseffektivt.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att Mora kommun bör gå in i arbetet för det gemensamma e-arkivet i Dalarna. Det blir dock kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

E-arkivet ska kunna erbjuda medborgare, näringsliv, forskare och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Kommunerna får ett effektivt verktyg för att uppnå öppenhet och rättssäkerhet.

E-arkivet ska bli ny slutdestination för alla typer av handlingar som idag återfinns i kommunens centralarkiv. Dock kommer inga gamla handlingar att skannas in i efterhand. Kommunen kommer därmed att både ha ett traditionellt analogt arkiv och ett e-arkiv.

För medborgaren ska det förhoppningsvis finnas mer information att tillgå på ett enklare och enhetligt sätt i framtiden.

”Vi kommer att tjäna mycket på att ingå i samverkan med övriga dalakommuner med e-arkivcentrum Dalarna, både ekonomiskt, organisatoriskt och när det gäller kompetensförsörjning”, säger kanslichef Erik Hansson på Mora kommun.

E-arkivet, med kompetens och stöd kommer att koncentreras till Säters kommun, men fysiskt ska servrarna ligga i Borlänge kommun, då de har den säkraste miljön för själva driften.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213