Mora förbereder ny typ av flyktingmottagande

16 september 2011

I februari räknar man med att de första ensamkommande asyl-/flyktingbarnen ska kunna tas emot. Men planeringen är redan i full gång.

Den 1 september började samordnaren Magnus Nordahl och föreståndaren Roger Torlamb som de två först anställda i den nya organisation som ska byggas upp. Och redan efter ett par veckor fanns annonser ute där ytterligare tio personer söks; fyra handledare, fem boendeassistenter och en studie/-aktivitetsansvarig.

Kraftig ökning på senare år

Mora tillhör alltså numera de ungefär 220 kommuner som skrivit avtal med länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asyl- och flyktingbarn i åldern 16-18 år. Detta var tidigare en statlig angelägenhet under Migrationsverket till den 1 juli 2006, därefter lades ansvaret över på kommunerna. Fram till destta datum hade antalet barn uppgått till 300-400 per år, men en ökning hade inletts och verket insåg att den egna kapaciteten inte längre räckte till. Först ute som mottagarkommuner i Dalarna var Ludvika, Rättvik och Falun som alla startade 2007-2008. Ökningen har fortsatt i allt snabbare takt och i fjol kom ca 2 400 barn till Sverige och slussades ut i de deltagande kommunerna. Som för övrigt får alla kostnader för verksamheten täckta av staten.

I Moras avtal som är en så kallad blandöverenskommelse stipuleras att åtta platser ska finnas tillgängliga. Av dem ska tre ständigt vara belagda av asylsökande barn och inledningsvis kommer alla åtta platserna att upptas av den kategorin. Men vartefter uppehållstillstånd ges kan beläggningen öka utöver de åtta platserna, eftersom de som fått uppehållstillstånd inte omedelbart måste lämna det "hem för vård och boende" som boendet kallas.

Roger och Magnus
Roger Torlamb, föreståndare, och Magnus Nordahl, samordnare, framför det hus där de ensamkommande barnen ska bo.

Samarbete med Orsa kan bli aktuellt

Detta boende finns vid Vasaloppsmålet i de kommunägda lokaler som tidigare hyrts av Målkull'Ann och använts som vandrarhem och restaurang. Efter viss anpassning räknar man med att 20 barn ska kunna beredas plats, vilket också behövs om det samarbete som diskuteras med Orsa kommer till stånd. I så fall kommer "Orsas barn" nämligen att bo i Mora och på sikt kan ytterligare behov av platser uppstå. Boendet är bemannat dygnet runt av två personer.

För att snabbt komma in i samhället är kunskaper i svenska en avgörande faktor. Där kommer skolan in i bilden, och även om den aktuella åldersgruppen inte är skolpliktig är det ändå kommunens skyldighet att erbjuda individuellt anpassad undervisning. Det kravet gäller så länge barnet finns kvar i Sverige.

- Inom en månad från ankomsten har barnet rätt att börja i skolan, förklarar Magnus Nordahl. Rent allmänt är det så att många kommer från miljöer där ambitionerna är höga och det visar sig också i viljan att studera.

Återförening med familjemedlemmar önskvärd

Varje barn har dessutom rätt att få en god man som tar tillvara barnets intressen i olika sammanhang och därigenom ersätter vårdnadshavaren som i allmänhet är föräldrarna. En viktig uppgift för myndigheterna är också att försöka hitta familjemedlemmar till barnet. Det ansvaret ligger på Migrationsverket fram till dess att uppehållstillstånd beviljats, därefter tar kommunens socialnämnd över efterforskningarna. 

För varje barn behövs en långsiktig plan för den utslussning i samhället som är det naturliga målet för dem som inte väljer att lämna landet.

- Det har visat sig att redan vid 21 års ålder är en stor del av dessa barn självförsörjande, berättar Roger Torlamb. De kommer också ofta bättre in i samhället än vanliga flyktingar.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 september 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213