Mora kommun anmäls till Justitiekanslern

21 december 2016

En kommunanställd har anmält att denne fråntagits uppgifter som tjänsteman på grund av sin politiska tillhörighet. Därför har den anställde anmält Mora kommun till Justitiekanslern, JK.

- Vi jobbar inom en demokratisk organisation där föreningsfrihet är en självklarhet för alla våra anställda. Det ska naturligtvis gå att förena politiska uppdrag med tjänstemannarollen, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Huruvida frågan ska prövas eller inte är nu upp till JK.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 december 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Peter Karlsson Kommundirektör
    Kommunledningskontoret
    Badstugatan 2
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213